wtorek, 7 maja 2019

100 lat Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nie mogę się zwać synem tej uczelni i nigdy nawet moja stopa nie stanęła dotąd w jej progach, ale w dniu Setnej Rocznicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu chciałbym wyrazić swoją wdzięczność temu środowisku za wkład w rozwój polskiej i światowej nauki, a zwłaszcza malakologii.
Przed stu laty otwarto w Poznaniu Wszechnicę Piastowską, którą wkrótce przemianowano na Uniwersytet Poznański. To wykładowcą tej uczelni była dr Maria Młodzianowska-Dyrdowska, tutaj swoją karierę budował prof. Jarosław Urbański, a w czasach współczesnych Uniwersytet stworzył warunki do pracy wielu malakologów i to niezależnie od rektorów tej uczelni, której obecny Rektor w osobie prof. Andrzeja Lesickiego jest dla polskiej malakologii niezwykle zasłużony. Mógłbym wymienić przynajmniej kilkanaście nazwisk osób związanych z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, które zajmowały się bądź zajmują się malakologią.
Stulecie Uniwersytetu w tak ważnym mieście jak stołeczny Poznań wydaje się być skromnym jubileuszem. Historia nie oszczędzała jednak stolicy Wielkiej Polski i należy się cieszyć, że od stu lat działa uczelnia kształcąca wybitnych przedstawicieli naszego narodu, w tym wyśmienitych malakologów.
Jego Magnificencji profesorowi Andrzejowi Lesickiemu, Rektorowi UAM oraz pracownikom, doktorantom i studentom Uniwersytetu życzę  z okazji pięknego jubileuszu poczucia dumy z dokonań swojej Alma Mater, sukcesów naukowych rozsławiających naukę polską w świecie a także satysfakcji z tworzenia perspektyw na kolejne lata działalności Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Malakofil Ślimaćkiewicz
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz