wtorek, 6 marca 2012

20 tom Folia Malacologica

W dniu wczorajszym ukazał się pierwszy zeszyt 20 tomu Folia Malacologica. Dwadzieścia lat dla naukowego periodyku to jeszcze nie jest dużo, ale jest to też wynik całkiem niezły. Cieszyć się trzeba: pismo trwa i coraz bardziej się rozwija, umożliwiając publikację badań malakologom z różnych środowisk.
W najnowszej odsłonie znajduje się kilka tekstów, które powinny zainteresować zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Ponieważ reprezentuję tę drugą stronę, wspomnę o dwóch tekstach na które zwróciłem szczególną uwagę.
Nowy tom przynosi kontynuację badań nad rozmieszczeniem mięczaków w Wielkopolsce. Jest to już trzecia część pracy, obejmująca ślimaki lądowe z rodzin: Aciculiadae, Carychiidae, Succineidae oraz Cochlicopidae. Do każdego z omawianych gatunków autorki (Krystyna Szybiak i Anna Jankowiak) załączyły mapę Wielkopolski z siatką UTM. Dzięki temu można zorientować się w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków, a po części również dowiedzieć się o liczebności, bowiem stanowiska zaznaczono z uwzględnieniem ilości stanowisk w danym kwadracie UTM.
 Drugim bardzo ciekawym tekstem jest praca czeskich malakologów z Michalem Horsakiem na czele, informująca o nowym dla fauny Polski gatunku ślimaka. Pupilla pratensis (Clessin, 1871) została znaleziona na węglanowym torfowisku w pobliżu wsi Rowele w północno-wschodniej Polsce (w pobliżu granicy z Litwą). Autorzy donoszą również o stwierdzeniu drugiego stanowiska Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) w pobliżu Czarnego Dunajca w południowej Polsce. Myślę, że warto prześledzić ten tekst i dowiedzieć się więcej, zwłaszcza ze są to gatunki bardzo słabo w Polsce poznane. Mnie pozostaje wzbogacić listę gatunków mięczaków stwierdzonych w Polsce o kolejny gatunek, natomiast odpowiednie środowiska powinny zastanowić się nad sposobami ochrony nowych stanowisk rzadkich ślimaków.
Ponadto czytelnik znajdzie dwa teksty poświęcone biologii świdrzyka zwodniczego Balea fallax (Rossmässler, 1836), autorstwa A. Sulikowskiej Drozd i Tomasza Maltza.
Zeszyt zamykają dwa teksty podwieszone na stronie internetowej już nieco wcześniej, jeden poświęcony ślimakowi kosmatemu, ostatni zaś stanowi sprawozdanie z XXVII Krajowego Seminarium Malakologicznego w Tleniu w 2011 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz