Bivalvia of Poland


Typ Mollusca – Mięczaki
Gromada Bivalvia – Małże (Blaszkoskrzelne)

Podgromada Pteriomorphia
Rząd Mytioloida
Nadrodzina Mytiloidea

Rodzina Mytilidae – Omułkowate
Rodzaj Mytilus Linnaeus, 1758 – Omułek
            Mytilus edulis Linnaeus, 1758 – Omułek jadalny
            Mytilus trossulus Gould, 1850 – Omułek bałtycki
Podgromada Paleoheterodonta
Rząd Unionoida
Nadrodzina Unionoidea

Rodzina Margaritiferidae – Perłoródkowate
Rodzaj Margaritifera Schumacher, 1816 – Perłoródka
            Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) – Perłoródka rzeczna (gat. wymarły)

Rodzina Unionidae – Skójkowate
Rodzaj Unio Philipsson, 1788 – Skójka
            Unio crassus Philipsson, 1788 – Skójka gruboskorupowa
            Unio tumidus Philipsson, 1788 – Skójka zaostrzona
            Unio pictorum (Linnaeus, 1758) – Skójka malarzy (syn. Skójka malarska)
Rodzaj Anodonta Lamarck, 1799 – Szczeżuja
            Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) – Szczeżuja wielka
            Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) – Szczeżuja pospolita
Podrodzaj Sinanodonta Modell, 1945
            Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) – Szczeżuja chińska
Rodzaj Pseudanodonta Bourguignat, 1876
            Psedanodonta complanata (Rossmässler, 1835) – Szczeżuja spłaszczona

Podgromada Heterodonta
Rząd Veneroida
Nadrodzina Astartoidea

Rodzina Astartidae – Astartowate
Rodzaj Astarte Sowerby, 1816 – Astarta
            Astarte borealis (Schumacher, 1817) – Astarta północna
            Astarte elliptca (Brown, 1827) – Astarta zachodnia

Nadrodzina Cardioidea

Rodzina Cardiidae – Sercówkowate
Rodzaj Cardium Linnaeus, 1758 – Sercówka
            Cardium glaucum Bruguière, 1789 – Sercówka biała*
            Cardium hauniense Höpner, Peterson et Russel, 1971 – Sercówka drobna*

Nadrodzina Tellinoidea

Rodzina Tellinidae – Rogowcowate
Rodzaj Macoma Leach, 1819 – Rogowiec
            Macoma baltica (Linnaeus, 1758) – Rogowiec bałtycki
            Macoma calcarea (Chemnitz, 1782) – Rogowiec wapienny

Nadrodzina Dreissenoidea

Rodzina Dreissenidae – Racicznicowate
Rodzaj Dreissena van Benden, 1835 – Racicznica
            Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) – Racicznica zmienna

Nadrodzina Corbiculoidea
Rodzina Corbiculidae
Rodzaj Corbicula Megerle von Mühlfeld, 1811
Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774) – b.p.n.g.
Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) – b.p.n.g.

Rodzina Sphaeriidae – Kulkówkowate
Rodzaj Sphaerium Scopoli, 1777 – Kulkówka (syn. Gałeczka)
            Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) – (Gałeczka) Kulkówka rogowa
            Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) – (Gałeczka) Kulkówka rzeczna
            Sphaerium solidum (Normand, 1844) – (Gałeczka) Kulkówka żeberkowana
Rodzaj Musculium Link, 1807 – Kruszynka
            Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) – Kruszynka delikatna
Rodzaj Pisidium C. Pfeiffer, 1821 – Groszkówka
            Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774) – Groszkówka rzeczna
            Pisidium casertanum (Poli, 1791) – Groszkówka pospolita
            Pisidium conventus Clessin, 1877 – Groszkówka głębinowa
            Pisidium crassum Stelfox, 1918 – Groszkówka gruboskorupowa
            Pisidium henslowanum (Scheppard, 1833) – Groszkówka jajowata
            Pisidium hibernicum Westerlund, 1894 – Groszkówka malutka
            Pisidium lapponicum Clessin, 1886 – b.p.n.g. [wyłącznie jako subfosylny]
            Pisidium lilljeborgii Clessin, 1886 – Groszkówka północna
            Pisidium milium Held, 1836 – Groszkówka prostokątna
            Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866 – Groszkówka karliczka
            Pisidium nitidum Jenyns, 1832 – Groszkówka lśniąca
            Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) – Groszkówka kulista
            Pisidium personatum Malm, 1855 – Groszkówka spłaszczona
            Pisidium pseudosphaerium Schlesch, 1947 – b.p.n.g.
            Pisidium pulchellum Jenyns, 1832 – Groszkówka żeberkowana
            Pisidium subtruncatum Malm, 1855 – b.p.n.g.
            Pisidium supinum A. Schmidt, 1851 – Groszkówka drobna
            Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 – b.p.n.g.

Rząd Myoida
Nadrodzina Myoidea

Rodzina Myidae – Małgwiowate
Rodzaj Mya Linnaeus, 1758 – Małgiew
            Mya arenaria Linnaeus, 1758 – Małgiew piaskołaz

Rodzina Teredinidae
Rodzaj Teredo O. F. Müller, 1774
            Teredo navalis (Linnaeus, 1758) – Świdrak okrętowiec [notowany w Bałtyku, ale nie w polskiej strefie brzegowej]

Legenda:
b.p.n.g. – brak polskiej nazwy gatunkowej
* – nazwa polska wprowadzona przez A. Wiktora, bądź słabo osadzona w piśmiennictwie
f. – forma
var. – varietas = odmiana