Gastropoda of Poland

Typ Mollusca – Mięczaki
Gromada Gastropoda – Ślimaki (Brzuchonogi)
 I Podgromada Prosobranchia (Streptoneura) – Przodoskrzelne
1. Rząd Diotocardia (=Archeogasropoda)
Rodzina Neritidae – Rozdepkowate
Rodzaj Neritidea Montfort, 1810 – Rozdepki
 2. Rząd Mesogastropoda
Rodzina Viviparidae – Żyworódkowate
Rodzaj Viviparus Montfort, 1810 – Żyworódki
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) – Żyworódka rzeczna (=paskowana)
 Rodzina Valvatidae – Zawójkowate
Rodzaj Valvata O. F. Müller, 1774 – Zawójki
Podrodzaj Valvata s. str.
Valvata (Valvata) cristata O. F. Müller, 1774 – Zawójka płaska
Podrodzaj Cincinna Férussac, 1821
Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller, 1774) – Zawójka pospolita
Valvata (Cincinna) pulchella Studer, 1820 – Zawójka przypłaszczona
Podrodzaj Borysthenia Lindholm, 1913
            Valvata (Borysthenia) naticina Menke, 1845 – Zawójka rzeczna
Rodzina Thiaridae
Podrodzina Thiarinae
Rodzaj Melanoides Olivier, 1804
Melanoides tuberculatus (O. F. Müller, 1774) – Czarniawiec guzowaty*
Rodzina Rissoidae
Rodzaj Rissoa Desmarest, 1814
Podrodzaj Pusillina Monterosato, 1884
            Rissoa (Pusillina) inconspicua Alder, 1844 – b.p.n.g.
            Podgatunek Rissoa (Pusillina) inconspicua albella Lovén, 1846
Podrodzaj Rissostomia Sars, 1878
            Rissoa (Rissostomia) membranacea (J. Adams, 1797) – Wodożytka zmienna
Rodzaj Turboella Leach, 1847
      Turboella sarsi (Lovén, 1846) – b.p.n.g.
Rodzina Hydrobiidae – Źródlarkowate
Podrodzina Bythinellinae
Rodzaj Bythinella Moquin-Tandon, 1855 – Źródlarki
            Bythinella cylindrica (Frauenfeld, 1856) – b.p.n.g.
            Bythinella metarubra Falniowski, 1987 – b.p.n.g.
            Bythinella micherdzinskii Falniowski, 1980 – b.p.n.g.
            Bythinella zyvionteki Falniowski, 1987 – b.p.n.g.
Rodzaj Marstoniopsis van Regtern-Altena, 1936
            Marstoniopsis scholtzi (Schmidt, 1856) – Sadzawczak drobny
Podrodzina Hydrobiinae
Rodzaj Hydrobia Hartmann, 1821
Podrodzaj Hydrobia s. str.
            Hydrobia (Hydrobia) neglecta Muus, 1963 – Wodożytka duńska
            Hydrobia (Hydrobia) ventrosa (Montagu, 1803) – Wodożytka bałtycka
Podrodzaj Peringia Paladilhe, 1894
            Hydrobia (Peringia) ulvae Pennant, 1777 – Wodożytka pospolita
Rodzaj Semisalsa Radoman, 1974
            Semisalsa stagnorum (Gmelin, 1791) – Wodożytka przybrzeżna
Podrodzina Littoridininae
Rodzaj Potamopyrgus Stimpson, 1865
            Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) – Wodożytka nowozelandzka (=kaspijska)
Podrodzina Lithoglyphinae
Rodzaj Lithoglyphus Hartmann, 1821
            Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) – Namułek pospolity
Podrodzina Orientalininae
Rodzaj Falniowskia Bernasconi, 1990
            Falniowskia neglectissima (Falniowski et Šteffek, 1989) – Niepozorka ojcowska
 Rodzina Bithyniidae – Zagrzebkowate
Rodzaj Bithynia Leach, 1818 – Zagrzebki
            Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) – Zagrzebka pospolita
            Bithynia leachi (Sheppard, 1823) – Zagrzebka sklepiona
            Bithynia troscheli (Paasch, 1842) – b.p.n.g.
 Rodzina Aciculidae – Igliczkowate
Rodzaj Acicula Hartmann, 1821
Podrodzaj Acicula s. str.
            Acicula (Acicula) parcelineata (Clessin, 1911) – Igliczek karpacki
Podrodzaj Platyla Moquin-Tandon, 1855
            Acicula (Platyla) polita (Hartmann, 1840) – Igliczek lśniący
            Acicula (Platyla) oedogyra (Paladilhe, 1868) – b.p.n.g.
 II Podgromada Pulmonata – Płucodyszne
3. Rząd Basommatophora – Nasadooczne
Rodzina Ellobiidae – Białkowate
Rodzaj Carychium O. F. Müller, 1774
            Carychium minimum O. F. Müller, 1774 – Białek malutki
            Carychium tridentatum (Risso, 1826) – Białek wysmukły
Rodzina Physidae – Rozdętkowate
Rodzaj Aplexa Fleming, 1820 – Zawójki
Rodzaj Physa Draparnaud, 1801 – Rozdętki
            Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) – Rozdętka pospolita
Rodzaj Physella Haldemann, 1843
            Physella acuta Draparnaud, 1805 – Rozdętka zaostrzona
Rodzina Lymnaeidae – Błotniarkowate
Rodzaj Omphiscola Beck, 1837
            Omphiscola glabra (O. F. Müller, 1774) – Błotniarka wieżyczkowata
Rodzaj Lymnaea Lamarck, 1799 – Błotniarki
Podrodzaj Lymnaea s. str. (=Limnaea)
            Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linnaeus, 1758) – Błotniarka stawowa
Podrodzaj Radix Montfort, 1810
            Lymnaea (Radix) peregra (O. F. Müller, 1774) – Błotniarka jajowata
            Lymnaea (Radix) balthica
            Lymnaea (Radix) ovata
            Lymnaea (Radix) ampla
            Lymnaea (Radix) lagotis
            Lymnaea (Radix) auricularia Linnaeus, 1758 – Błotniarka uszata
Podrodzaj Myxas Sowerby, 1882
            Lymnaea (Myxas) glutinosa (O. F. Müller, 1774) – Błotniarka otułka
Podrodzaj Galba Schrank, 1803
            Lymnaea (Galba) palustris (O. F. Müller, 1774) – Błotniarka pospolita
            Lymnaea (Galba) corvus (Gmelin, 1778) – b.p.n.g.
            Lymnaea (Galba) turricula (Held, 1836) – Błotniarka wysmukła
            Lymnaea (Galba) occulta (Jackiewicz, 1959) – b.p.n.g.
            Lymnaea (Galba) truncatula (O. F. Müller, 1774) – Błotniarka moczarowa
Rodzaj Pseudosuccinea F. C. Baker 1908
            Pseudosuccinea columella (Say, 1817) – Błotniarka wędrowna [tylko w akwariach]
Rodzina Planorbidae – Zatoczkowate
Rodzaj Planorbis O. F. Müller, 1774 – Zatoczki
            Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) – Zatoczek pospolity
            Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 – Zatoczek obrzeżony
Rodzaj Anisus Studer, 1820
Podrodzaj Anisus s. str.
            Anisus (Anisus) spirorbis (Linnaeus, 1758) – Zatoczek moczarowy
            Anisus (Anisus) leucostomus (Millet, 1813) – Zatoczek białowargi
            Anisus (Anisus) septemgyratus (Rossmässler, 1835) – Zatoczek wieloskrętny
Podrodzaj Disculifer C. R. Boettger, 1944
            Anisus (Disculifer) vortex (Linnaeus, 1758) – Zatoczek ostrokrawędzisty
            Anisus (Disculifer) vorticulus (Troschel, 1834) – Zatoczek łamliwy
Podrodzaj Bathyomphalus Charpentier, 1837
            Anisus (Bathyomphalus) contortus (Linnaeus, 1758) – Zatoczek skręcony
Rodzaj Gyraulus Charpentier, 1837
            Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) – Zatoczek białawy
            Gyraulus laevis (Alder, 1838) – Zatoczek gładki
            Gyraulus acronicus (Férussac, 1807) – Zatoczek gruby
            Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1851) – Zatoczek Rossmässlera
            Gyraulus riparius (Westerlund, 1865) – Zatoczek przybrzeżny
Rodzaj Armiger Hartmann, 1843
            Armiger crista (Linnaeus, 1758) – Zatoczek malutki
Rodzaj Hippeutis Charpentier, 1837
            Hippeutus complanatus (Linnaeus, 1758) – Zatoczek spłaszczony
Rodzaj Segmentina Fleming, 1817
            Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) – Zatoczek lśniący
            Segmentina distinguenda Gredler, 1859 – b.p.n.g.
Rodzaj Planorbarius Froriep, 1806
            Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) – Zatoczek rogowy
Rodzaj Menetus H. et A. Adams, 1855
Podrodzaj Micromenetus F. C. Baker, 1945
            Menetus (Micromenetus) dilatatus (Gould, 1841) – Zatoczek rozszerzony
Rodzina Ancylidae – Przytulikowate
Rodzaj Ancylus O. F. Müller, 1774 – Przytuliki
            Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 – Przytulik strumieniowy
Rodzaj Ferrissia Walker, 1903
            Ferrissia clessiniana (Jickeli, 1882) – Przytulik Clessina
Rodzina Acroloxidae – Przyczepkowate
Rodzaj Acroloxus Beck, 1837 – Przyczepki
            Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) – Przyczepka jeziorowa
 4. Rząd Stylommatophora – Trzonkooczne
Rodzina Succineidae – Bursztynkowate
Rodzaj Catinella Pease, 1870
Podrodzaj Quickella C. R. Boettger, 1939
            Catinella (Quickella) arenaria (Bouchard-Chantereaux, 1837) – Bursztynka piaskowa*
Rodzaj Succinea Draparnaud, 1801
Podrodzaj Succinella Mabille, 1870
            Succinea (Succinella) oblonga Draparnaud, 1801 – Bursztynka podłużna
Podrodzaj Succinea s. str.
            Succinea (Succinea) putris (Linnaeus, 1758) – Bursztynka pospolita
Podrodzaj Oxyloma Westerlund, 1885
            Succinea (Oxyloma) elegans Risso, 1826 – Bursztynka Pfeiffera
            Succinea (Oxyloma) sarsi Esmark, 1886 – Bursztynka wysmukła
Rodzina Cochlicopidae – Błyszczotkowate
Rodzaj Cochlicopa Risso, 1826
            Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) – Błysczotka połyskliwa
            Cochlicopa lubricella (Porro, 1838) – Błyszczotka mała*
            Cochliopa nitens (Gallenstein, 1852) – Błyszczotka lśniąca*
Rodzina Pyramidulidae – Piramidkowate*
Rodzaj Pyramidula Fitzinger, 1833
            Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) – Piramidka naskalna
Rodzina Vertiginidae – Poczwarówkowate
Podrodzina Truncatellininae
Rodzaj Columella Westerlund, 1878
            Columella columella (G. von Martens, 1830) – Poczwarówka kolumienka
            Columella edentula (Draparnaud, 1805) – Poczwarówka bezzębna
Rodzaj Truncatellina Lowe, 1852
            Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) – Poczwarówka zębata
            Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) – Poczwarówka żeberkowana
            Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807) – Poczwarówka malutka
Podrodzina Vertigininae
Rodzaj Vertigo O. F. Müller, 1774
Podrodzaj Vertigo s. str.
            Vertigo (Vertigo) alpestris Alder, 1837 – Poczwarówka alpejska
            Vertigo (Vertigo) arctica (Wallenberg, 1858) – Poczwarówka północna
            Vertigo (Vertigo) antivertigo (Draparnaud, 1801) – Poczwarówka rozdęta
            Vertigo (Vertigo) genesii (Gredler, 1856) – b.p.n.g,
            Vertigo (Vertigo) geyeri Lindholm, 1925 – b.p.n.g,
            Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy, 1849) – Poczwarówka jajowata
            Vertigo (Vertigo) pusilla O. F. Müller 1774 – Poczwarówka drobna
            Vertigo (Vertigo) pygmaea (Draparnaud, 1801) – Poczwarówka karliczka
            Vertigo (Vertigo) ronnebyensis (Westerlund, 1871) – Poczwarówka zapoznana
            Vertigo (Vertigo) substriata (Jeffreys, 1833) – Poczwarówka prążkowana
Podrodzaj Vertilla Mouqin-Tandon, 1855
            Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys, 1830 – Poczwarówka zwężona
Rodzina Orculidae – Beczułkowate* (nazwa proponowana przez A. Wiktora, 2004)
Rodzaj Orcula Held, 1837
Podrodzaj s. str.
            Orcula (Orcula) dolium (Draparnaud, 1801) – Poczwarówka okazała
Podrodzaj Sphyradium Charpentier, 1837
            Orcula (Sphyradium) doliolum (Bruguière, 1792) – Poczwarówka maczugowata
Rodzaj Pagodulina Clessin 1876
            Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) – Poczwarówka pagoda
Rodzina Chondrinidae – Ziarnkowate*
Podrodzina Chondrininae
Rodzaj Granaria Held, 1837
            Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) – Poczwarówka pagórkowa
Rodzaj Chondrina Reichenbach, 1828
            Chondrina clienta (Westerlund, 1883) – Poczwarówka zaostrzona
            Chondrina tatrica Ložek, 1948 – Poczwarówka tatrzańska
Podrodzina Gasrtocoptinae
Rodzaj Gastrocopta Wollaston, 1878
            Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) – b.p.n.g. [subfosylnie]
                               [synonimy: Pupa theeli Westerlund, 1877]
Rodzina Pupillidae – Poczwarkowate*
Podrodzina Pupillinae
Rodzaj Pupilla Flemming, 1828
            Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) – Poczwarówka górska
            Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) – Poczwarówka pospolita
            Pupilla pratensis (Clessin, 1871) – b.p.n.g.
            Pupilla sterri (Voith, 1840) – Poczwarówka sklepiona
            Pupilla triplcata (Studer, 1820) – Poczwarówka trójzębna
            Pupilla leossica Ložek, 1954 – b.p.n.g.
Rodzaj Argna Cossmann, 1889
            Argna bielzi (Rossmässler, 1859) – Poczwarówka Bielza
Rodzina Valloniidae – Ślimaczkowate
Podrodzina Valloninae
Rodzaj Vallonia Risso, 1826
            Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) – Ślimaczek żeberkowany
            Vallonia declivis Sterki, 1893 – Ślimaczek łąkowy
            Vallonia enniensis (Gredler, 1856) – Ślimaczek zapoznany
            Vallonia excentrica Sterki, 1893 – Ślimaczek owalny
            Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) – Ślimaczek gładki
            Vallonia tenuilabris (Sandberger, 1875) – Ślimaczek okazały (subfosylny)
Podrodzina Acanthinulinae
Rodzaj Acanthinula Beck, 1847
            Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) – Jeżynka kolczasta
Rodzaj Spermodea Westerlund, 1902
            Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830) – Jeżynka żeberkowana
Rodzina Enidae – Wałkówkowate
Rodzaj Chondrula Beck, 1837
            Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) – Wałkówka trójzębna
Rodzaj Ena Turton, 1831
            Ena montana (Draparnaud, 1801) – Wałkówka górska
            Ena obscura (O. F. Müller, 1774) – Wałkówka pospolita
Rodzina Endodontidae – Krążałkowate
Podrodzina Punctinae
Rodzaj Punctum Morse, 1864
            Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) – Krążałek malutki
Podrodzina Helicodiscinae
Rodzaj Helicodiscus Morse, 1864
            Helicodiscus (Helicodiscus) parallelus (Say, 1821) – b.p.n.g.
            Helicodiscus (Helicodiscus) singleyanus (Pilsbry, 1889) – Krążałek gładki
Podrodzina Discinae
Rodzaj Discus Fitzinger, 1833
Podrodzaj Dsicus s. str.
            Discus (Discus) ruderatus (Férussac, 1821) – Krążałek obły
Podrodzaj Gonyodiscus Fitzinger, 1833
            Discus (Gonyodiscus) rotundatus (O. F. Müller, 1774) – Krążałek plamisty
            Discus (Gonyodiscus) perspectivus (Mühlfeld, 1818) – Krążałek ostrokrawędzisty
Rodzina Arionidae – Ślinikowate
Rodzaj Arion Férussac, 1819
Podrodzaj Arion s. str.
Arion (Arion) lusitanicus Mabille, 1868 – Ślinik luzytański
            Arion (Arion) rufus (Linnaeus, 1758) – Ślinik wielki
Podrodzaj Mesarion Hesse, 1926
Podrodzaj Carinarion Hesse, 1926
            Arion (Carinarion) circumscriptus Johnston, 1828 – Ślinik szary
            Arion (Carinarion) fasciatus (Nilsson, 1822) – Ślinik przepasany
            Arion (Carinarion) silvaticus Lohmander, 1937 – Ślinik leśny
Podrodzaj Kobeltia Seibert, 1873
            Arion (Kobeltia) distinctus Mabille, 1868 – Ślinik zmienny
Podrodzaj Microarion Hesse, 1926
            Arion (Microarion) intermedius Normand, 1852 – Ślinik mały
Rodzina Vitrinidae – Przeźrotkowate
Rodzaj Vitrina Draparnaud, 1801
            Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) – Przeźrotka szklista
Rodzaj Vitrinobrachium Künkel, 1929
            Vitrinobrachium breve (Férussac, 1821) – b.p.n.g.
Rodzaj Eucobresia H. B. Baker, 1929
            Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) – Przeźrotka uszkowata
            Eucobresia nivalis (Dumont et Mortillet, 1852) – Przeźrotka alpejska
Rodzaj Semilimax Agassiz, 1845
            Semilimax kotulai (Westerlund, 1883) – Przeźrotka Kotuli
            Semilimax semilimax (Férussac, 1802) – Przeźrotka wydłużona
Rodzina Zonitidae – Szklarkowate
Podrodzina Vitreinae
Rodzaj Vitrea Fitzinger, 1833
            Vitrea contracta (Westerlund, 1871) – Szklarka ścieśniona
            Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774) – Szklarka kryształowa
            Vitrea diaphana (Studer, 1820) – Szklarka przeźroczysta
            Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) – Szklarka nakłuta
            Vitrea transsylvanica (Clessin, 1877) – Szklarka siedmiogrodzka
Podrodzina Zonitinae
Rodzaj Aegopis Fitzinger, 1833
            Aegopis verticillus (Lamarck, 1822) – b.p.n.g
Rodzaj Aegopinella Lindholm, 1927
            Aegopinella epipedostoma (Fagot, 1897) – Szklarka dorodna*
            Aegopinella minor (Stabile, 1864) – Szklarka mała*
            Aegopinella nitens (Michaud, 1831) – Szklarka lśniąca
            Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) – Szklarka zwodnicza
            Aegopinella pura (Alder, 1830) – Szklarka blada
            Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) – b.p.n.g
Rodzaj Nesovitrea C. M. Cooke, 1921
            Nesovitrea hammonis (Ström, 1765) – Szklarka żeberkowana
            Nesovitrea petronella (L. Pfeiffer, 1853) – Szklarka zielonawa
Podrodzina Oxychilinae
Rodzaj Oxychilus Fitzinger, 1833
Podrodzaj Oxychilus s. str.
            Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O. F. Müller, 1774) – Szklarka błyszcząca
            Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck, 1837) – Szklarka Draparnauda
Podrodzaj Ortizius Forcart, 1957
            Oxychilus (Ortizius) alliarius (Miller, 1822) – Szklarka czosnkowa
            Oxychilus (Ortizius) translucidus (Mortillet, 1854) – Szklarka przejrzysta*
Podrodzaj Cellariopsis A. J. Wagner, 1914
            Oxychilus (Cellariopsis) deubeli (A. J. Wagner, 1914) – Szklarka Deubela*
Podrodzaj Morlina A. J. Wagner, 1914
            Oxychilus (Morlina) glaber (Rossmässler, 1835) – Szklarka gładka
Podrodzaj Riedelius Hudec, 1961
            Oxychilus (Riedelius) depressus (Sterki, 1880) – Szklarka płaska
Podrodzaj Mediterranea Clessin, 1880
            Oxychilus (Mediterranea) inopinatus (Uličný, 1887) – Szklarka podziemna
Rodzina Daudebariidae – Daudebardiowate
Rodzaj Daudebardia Hartmann, 1821
            Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805) – Daudebardia krótkonoga
            Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) – Daudebardia czerwonawa
Rodzaj Carpathica A. J. Wagner, 1895
            Carpathica calophana (Westerlund, 1881) – Daudebardia karpacka
Rodzina Gastrodontidae – Brzuchozębne*
Rodzaj Zonitoides Lehmann, 1862
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) – Szklarka obłystek
Rodzina Milacidae – Pomrowcowate*
Rodzaj Tandonia Lessona et Pollonera, 1862
            Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) – Pomrowiec budapeszteński
            Tandonia rustica (Millet, 1843) – Pomrowiec nakrapiany
Rodzina Limacidae – Pomrowiowate
Podrodzina Limacinae
Rodzaj Limax Linnaeus, 1758
Podrodzaj Limax s. str.
            Limax (Limax) bielzi Seibert, 1873 – Pomrów Bielza*
            Limax (Limax) cinereoniger Wolf, 1803 – Pomrów czarniawy
Podrodzaj Limacus Lehmann, 1864
            Limax (Limacus) ecarinatus (O. Boettger, 1881) – b.p.n.g
Rodzaj Malacolimax Malm, 1868
            Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) – Pomrów cytrynowy
Rodzaj Lehmannia Heynemann, 1863
            Lehmannia macroflagella Grossu et Lupu, 1962 – Pomrów wielkobiczykowy*
            Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) – Pomrów nadrzewny
            Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) – Pomrów paskowany*
            Lehmannia valentiana (Férussac, 1823) – Pomrów walencjański
Podrodzina Bielzinae
Rodzaj Bielzia Clessin, 1887
Rodzina Agriolimacidae – Pomrowikowate*
Rodzaj Deroceras Rafinesque, 1820
Podrodzaj Deroceras s. str.
            Deroceras (Deroceras) agreste (Linnaeus, 1758) – Pomrowik polny
            Deroceras (Deroceras) laeve (O. F. Müller, 1774) – Pomrowik mały
            Deroceras (Deroceras) praecox A. Wiktor, 1966 – Pomrowik wczesny*
            Deroceras (Deroceras) reticulatum (O. F. Müller) – Pomrowik plamisty
            Deroceras (Deroceras) rodnae Grossu et Lupu, 1965 – Pomrowik rodniański*
            Deroceras (Deroceras) sturanyi (Simroth, 1894) – Pomrowik Sturanyego
            Deroceras (Deroceras) turcicum (Simroth, 1894) – b.p.n.g
            Deroceras (Deroceras) panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) – Pomrowik panormitański
Podrodzaj Liolypelte Simroth, 1901
            Deroceras (Liolytopelte) moldavicum (Grossu et Lupu, 1961) – Pomrowik mołdawski*
Rodzina Boettgerillidae – Boettgerillowate*
Rodzaj Boettgerilla Simroth, 1910
            Boettgerrilla pallens Simroth, 1912 – Boettgerilla blada*
Rodzina Euconulidae – Stożeczkowate
Rodzaj Euconulus Reinhardt, 1883
            Euconulus alderi (Gray, 1840) – Stożeczek Aldera
            Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) – Stożeczek drobny
Rodzina Ferrusaciidae – Bezoczkowate
Rodzaj Cecilioides Férussac, 1814
            Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) – Bezoczka podziemna
Rodzina Subulinidae – Subulinowate
Rodzaj Opeas Albers, 1850
            Opeas pumilum (L. Pfeiffer, 1840) – Subulina karliczka*
Rodzina Clausiliidae – Świdrzykowate
Podrodzina Allopiinae
Rodzaj Cochlodina Férussac, 1821
Podrodzaj Cochlodina s. str.
            Cochlodina (Cochlodina) costata (C. Pfeiffer, 1828) – Świdrzyk śląski
            Cochlodina (Cochlodina) laminata (Montagu, 1803) – Świdrzyk lśniący
Podrodzaj Paracochlodina Nordsiek, 1969
            Cochlodina (Paracochlodina) cerata (Rossmässler, 1836) – b.p.n.g.
            Cochlodina (Paracochlodina) orthostoma (Menke, 1828) – Świdrzyk prążkowany
Rodzaj Charpentiera Stabile, 1864
            Charpentiera ornata (Rossmässler, 1836) – Świdrzyk ozdobny
Podrodzina Clausiliinae
Rodzaj Ruthenica Lindholm, 1924
            Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) – Świdrzyk stępiony
Rodzaj Macrogastra Hartmann, 1841
            Macrogastra badia (C. Pfeiffer, 1828) – Świdrzyk kasztanowaty
            Macrogastra densestriata (Rossmässler, 1836) – b.p.n.g.
            Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857) – Świdrzyk żeberkowany
            Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) – Świdrzyk leśny
            Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836) – Świdrzyk rozdęty
            Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) – Świdrzyk okazały
Rodzaj Clausilia Draparnaud, 1805
            Clausilia bidentata (Ström, 1765) – Świdrzyk dwuzębny
            Clausilia cruciata (Studer, 1820) – Świdrzyk nadrzewny
            Clausilia dubia Draparnaud, 1805 – Świdrzyk pospolity
            Clausilia parvula Férussac, 1807 – Świdrzyk mały
            Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 – Świdrzyk maczugowaty
Podrodzina Baleinae
Rodzaj Lacinaria Hartmann, 1843
            Lacinaria plicata (Draparnaud, 1801) – Świdrzyk fałdzisty
Rodzaj Alinda H. et A. Adams, 1855
            Alinda biplicata (Montagu, 1803) – Świdrzyk dwufałdkowy
Rodzaj Balea Gray, 1824
Podrodzaj Balea s. str.
            Balea (Balea) perversa (Linnaeus, 1758) – Świdrzyk łamliwy
Podrodzaj Pseudalinda O. Boettger, 1877
            Balea (Pseudalinda) fallax (Rossmässler, 1836) – Świdrzyk zwodniczy
            Balea (Pseudalinda) stabilis (L. Pfeiffer, 1847) – Świdrzyk górski
Rodzaj Vestia P. Hesse, 1916
Podrodzaj Vestia s. str.
            Vestia (Vestia) elata (Rossmässler, 1836) – Świdrzyk siedmiogrodzki
            Vestia (Vestia) gulo (E. A. Bielz, 1859) – Świdrzyk krępy
            Vestia (Vestia) turgida (Rossmässler, 1836) – Świdrzyk karpacki
Rodzaj Bulgarica O. Boettger, 1877
Podrodzaj Strigilecula Kennard et Woodward, 1923
            Bulgarica (Strigilecula) cana (Held, 1836) – Świdrzyk siwy
Rodzina Bradybaenidae – Zaroślarkowate
Rodzaj Bradybaena Beck, 1837
            Bradybaena fruticum (O. F. Müller, 1774) – Zaroślarka pospolita
Rodzina Helicidae – Ślimakowate
Podrodzina Helicelinae
Rodzaj Candidula Kobelt, 1871
            Candidula unifasciata (Poiret, 1801) – Ślimak bielaczek
Rodzaj Cernuella Schlüter, 1838
Podrodzaj Xerocincta Monterosato, 1892
            Cernuella (Xerocincta) neglecta (Draparnaud, 1805) – Ślimak zaniedbany*
Rodzaj Helicella Férussac, 1821
Podrodzaj Helicella s. str.
            Helicella (Helicella) itala (Linnaeus, 1758) – Ślimak wrzosowiskowy
Rodzaj Helicopsis Fitzinger, 1833
            Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) – Ślimak żeberkowany
Podrodzina Monachinae
Rodzaj Monacha Fitzinger, 1833
            Monacha claustralis (Rossmässler, 1834) - b.p.n.g.
Podrodzina Hygrominae
Rodzaj Perforatella Schlüter, 1838
Podrodzaj Perforatella s. str.
            Perforatella (Perforatella) bidentata (Gmelin, 1791) – Ślimak dwuzębny
Podrodzaj Monachoides Gude et Woodward, 1921
            Perforatella (Monachoides) incarnata (O. F. Müller, 1774) – Ślimak czerwonawy
            Perforatella (Monachoides) vicina (Rossmässler, 1842) – Ślimak karpacki
Podrodzaj Urticicola Lindholm, 1927
            Perforatella (Urticicola) umbrosa (C. Pfeiffer, 1828) – Ślimak cieniolubny
Podrodzaj Pseudotrichia Likharev, 1949
            Perforatella (Pseudotrichia) rubiginosa (A. Schmidt, 1853) – Ślimak łąkowy
Rodzaj Trichia Hartmann, 1840
Podrodzaj Trichia s. str.
            Trichia (Trichia) hispida (Linnaeus, 1758) – Ślimak kosmaty
            Trichia (Trichia) plebeia (Draparnaud, 1805) – Ślimak plebejski*
            Trichia (Trichia) villosula (Rossmässler, 1838) – Ślimak długowłosy
Podrodzaj Petasina Beck, 1847
            Trichia (Petasina) unidentata (Draparnaud, 1805) – Ślimak jednozębny
Podrodzaj Edentinella Poliński, 1928
            Trichia (Edentinella) bakowskii (Poliński, 1924) – Ślimak Bąkowskiego
            Trichia (Edentinella) bielzi (A. E. Bielz, 1860) – Ślimak Bielza
Podrodzaj Plicuteria Shileyko, 1978
            Trichia (Plicuteria) lubomirskii (Ślósarski, 1881) – Ślimak Lubomirskiego
Rodzaj Euomphalia Westerlund, 1889
            Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) – Ślimak pagórkowy
Podrodzina Helicodontinae
Rodzaj Helicodonta Férussac, 1821
            Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) – Ślimak obrzeżony
Rodzaj Soosia Hesse, 1918
            Soosia diodona (Férussac, 1821) – b.p.n.g.
Podrodzina Ariantinae
Rodzaj Arianta Turton, 1831
Rodzaj Helicigona Férussac, 1821
            Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) – Ślimak ostrokrawędzisty
Rodzaj Chilostoma Fitzinger, 1833
Podrodzaj Faustina Kobelt, 1904
            Chilostoma (Faustina) faustinum (Rossmässler, 1835) – Ślimak nadobny
            Chilostoma (Faustina) rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1842) – Ślimak Rossmässlera
Rodzaj Drobacia Brusina, 1904
            Drobaciana banaticum (Rossmässler, 1838) – b.p.n.g.
Rodzaj Isognomastoma Fitzinger, 1833
            Isognomastoma isognomastoma (Schröter, 1784) – Ślimak maskowiec
Rodzaj Causa Shileyko, 1971
            Causa holosericum (Studer, 1820) – Ślimak aksamitny
Podrodzina Helicinae
Rodzaj Cepaea Held, 1837
Podrodzaj Cepaea s. str.
            Cepaea (Cepaea) hortensis (O. F. Müller, 1774) – Ślimak ogrodowy
Podrodzaj Octadenia Shileyko, 1978
Rodzaj Helix Linnaeus, 1758
            Helix lutescens Rossmässler, 1837 – Ślimak żółtawy
            Helix pomatia Linnaeus, 1758 – Ślimak winniczek
 III Podgromada Opisthobranchia – Tyłoskrzelne (Nagoskrzelne)
5. Rząd Saccoglossa – Workojęzyczne
Rodzina Hermaeidae – Alderiowate
Rodzaj Alderia Allman, 1845
            Alderia modesta (Lovén, 1844) – Alderia niepozorna
Rodzina Limapontiidae – Wypławczakowate
Rodzaj Limapontia Johnston, 1836
            Limapontia capitata (O. F. Müller, 1774) – Wypławczak garbaty
 6. Rząd Doridacea
Rodzina Lamellidorididae
Rodzaj Lamelliodoris Alder et HAncock, 1855
            Lamelliodoris muricatus (O. F. Müller, 1774) – b.p.n.g.
7. Rząd Aeolidiacea
Rodzina Eubranchidae – Embletoniowate
Rodzaj Eubranchus Forbes, 1838 – Embletonia
            Eubranchus pallidus (Alder & Hancock, 1838) – Embletonia blada