wtorek, 15 maja 2012

Europejska Czerwona Ksiega Mięczaków

Na stronach Komisji Europejskiej znalazłem dziś publikację poświęconą w całości mięczakom Europy, lądowym i słodkowodnym, wpisanym na Red List, czyli do Czerwonej Księgi.
Książka w istocie czerwona nie jest, ale warto przyjrzeć się jej zapisom.
Po pierwsze została przygotowana przez zespół europejskich ekspertów w dziedzinie malakologii, wśród których znaleźli się między innymi: Rafael Araujo, Robert Cameron, Gerhard Falkner, Andrzej Falniowski, Dymitri Georgiev, Peter Glöer, Vladimir Pešić, Peter Solymos, Maxim Vinarski czy Ted von Proschwitz. To oczywiście tylko część ekspertów.
Po drugie odnosi się do Europy zarówno jako kontynentu, jak i do Unii Europejskiej. Nie zdążyłem jeszcze przeanalizować jej pod tym kątem, ale praca wspomina o sytuacji mięczaków w rożnych obszarach kontynentu.
Po trzecie: metodologia i wyniki są bardzo czytelne, co jest niewątpliwie atutem publikacji. W pracy omówiono mięczaki wodne oraz mięczaki lądowe, prognozując kierunki wprowadzenia zmian w poszczególnych obszarach mogących stanowić zagrożenie.
Przeglądając książkę nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że przyświecał jej bardzo praktyczny cel. To zresztą jest celem większości publikacji typy Red List. Intencją było nie tyle omawianie poszczególnych gatunków, ile wskazywanie obszarów zagrożeń, prognoz oraz sposobów przeciwdziałania. Publikację zaopatrzono również w dodatki, w tym wykaz mięczaków z oznaczeniem kategorii zagrożenia.
Książka dostępna jest na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej, pod adresem
Serdecznie zachęcam do lektury. Myślę, że warto.
Cuttelod, A., Seddon, M. and Neubert, E. 2011. European Red List of Non-marine Molluscs. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz