poniedziałek, 31 marca 2014

Tentacle, zeszyt 22

Przed kilkoma dniami pojawił się dostępny on-line kolejny, 22 tom newslettera Tentacle, wydawanego przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Jak na newsletter przystało, zamieszczone teksty mają charakter krótkich doniesień, rzec by się chciało - o tym, co w trawie piszczy - choć nie zawsze w trawie i raczej nie piszczy...
Tentacle daje obraz tego, co dzieje się w światowej malakologii, głównie przez pryzmat faunistyki i ochrony gatunków. Nie ma tu doniesień o jakichś skomplikowanych badaniach nad zawartością metali ciężki w tkankach czy obecności jakichś białek w mtDNA. Są to przede wszystkim doniesienia o bieżących spostrzeżeniach w rozprzestrzenieniu gatunków, o uchwytnych cechach identyfikacyjnych, o rewizji stanowisk systematycznych, o nowych zawleczeniach gatunków inwazyjnych itp. Wśród tekstów zamieszczonych w bieżącym zeszycie znaleźć można m.in. tekst Zofii Książkiewicz o nowych propozycjach metod ochrony populacji rzadkich poczwarówek: Vertigo angustior i V. moulinsiana.
Tentacle to również przegląd "prasy malakologicznej" oraz zapowiedzi i streszczenia z kongresów, sympozjów i konferencji poświęconych malakologii.
Ten, jak również poprzednie - archiwalne numery - znaleźć można na stronie http://www.hawaii.edu/cowielab/issues.htm. Polecam

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz