poniedziałek, 14 lipca 2014

Prof. Arnold Drozdowski (1924-2014)

10 lipca 2014 r. w Toruniu odszedł do Wieczności Arnold Drozdowski, emerytowany profesor związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, polski malakolog, wykładowca, wychowawca pokoleń polskich biologów.
Przeszedł na świat 31 października 1924 roku w Wilnie. Po wojennej zawierusze w 1948 roku ukończył szkołę średnią w Toruniu i rozpoczął studia na wydziale matematyczno-przyrodniczym tamtejszego uniwersytetu. Tam trafił pod skrzydła prof. Jana Prüffera, a po obronie pracy magisterskiej w 1952 r. został asystentem w Zakładzie Zoologii Systematycznej. Doktorat (Badania ilościowe nad fauną ślimaków okolic Płutowa) pod kierunkiem Izabelli Mikulskiej obronił w 1960 roku. Niespełna dziesięć lat później, w 1969 roku habilitował się na podstawie rozprawy Studia porównawcze nad morfologią płuc wybranych gatunków ślimaków (Gastropoda pulmonata). W roku 1984 objął funkcję kierownika Zakładu Zoologii Bezkręgowców UMK, a cztery lata później uzyskał tytuł profesorski. Po dziesięciu latach kierowania Zakładem, w 1995 roku przeszedł na emeryturę pozostając jednakowoż czynnym malakologiem. Był promotorem pracy doktorskiej Elżbiety Żbikowskiej (1996), specjalistki od przywr atakujących błotniarki.
Za zasługi na polu naukowym odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 12 lipca 2014 roku, Profesor Drozdowski  spoczął na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.
Z prac ś.p. prof. Arnolda Dzięczkowskiego znam kilka tylko tytułów faunistycznych, m.in.  Ślimaki rezerwatu cisowego Wierzchlas na Pomorzu czy Rozmieszczenie ślimaków wodnych na obszarze województw bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego a także Ślimaki (Gastropoda) wyspy na jeziorze Klasztorne (pow. Kwidzyń). Inne znam tylko z bibliografii rozmaitych prac poświęconych rodzimym gatunkom. Towarzyszy mi przekonanie, że niedostatecznie znam ten dorobek. Trzeba będzie się wziąć i poszukać, dotrzeć do rozproszonych publikacji i z nich wyłuskiwać te pojedyncze zwroty, obserwacje i wnioski, które pokazywały, jak wielkiej klasy był Człowiekiem.
Niech odpoczywa w Pokoju.

fotografa ze strony www.malakologia.org 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz