piątek, 14 lipca 2017

Zanim pójdę na plażę

Jest szansa, że pojadę w tym roku nad morze, nasze polskie, zimne, kochane, Morze. Jeszcze nie teraz, jeszcze muszę poczekać na urlop, ale perspektywa jest. Więc trzeba się przygotować do wyjazdu, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie. A tegoroczne przygotowania postanowiłem poprowadzić w zupełnie inną niż dotychczas stronę. Zostałem do tego sprowokowany nieco jednym z moich bibliofilskich nabytków, który stał się powodem pewnych zaskoczeń, o których wspomnę poniżej.
Utyskiwałem niejednokrotnie na ubóstwo naszej rodzimej malakofauny. Żeby zrozumieć ten stan rzeczy trzeba jednak nie gniewać się na ślimaki, tylko spojrzeć na ustalenia geologów i tam szukać przyczyn tego stanu rzeczy. Bo nie zawsze tak było. Winę ponoszą przede wszystkim zlodowacenia, które w czwartorzędzie rozdawały karty w tej części Europy. Napierający od północy lądolód niszczył stopniowo wszystko, co przed nim, a ustępując, tworzył warunki do kolonizacji określonym gatunkom w określonym czasie. Ponieważ geografia naszego kraju jest taka, że morze mamy na północy, a góry na południu, stąd sytuacja mięczaków w okresach interglacjalnych nie była za ciekawa: uciec przed lodowcem może by się udało, gdyby nie bariera Karpat na południu. Te same Karpaty stanowiły również barierę w ekspansji gatunków z południa, kiedy u nas puszczały lody. Może tylko dla uczciwości dopowiem, że mówiąc o zlodowaceniach nie mówimy o jednej czy drugiej sroższej zimie, ale o trwających tysiącami lat procesach klimatycznych przekształcających właściwie całą północną półkulę. Przynajmniej czterokrotnie obszary naszego kraju, w różnym stopniu, znajdowały się pod lodem na długie tysiące lat. I choć w geologicznej skali czasu to tylko ułamki, dla historycznego myślenia to wartości ogromne. Dzięki pracy geologów wiemy jednak, jak kształtował się klimat w określonych epokach i jakie miało to konsekwencje dla żyjących tutaj zwierząt. W moje ręce wpadła ostatnio książka Sylwestra Skompskiego pt. Fauna czwartorzędowa Polski. Bezkręgowce. Wydana przed ponad ćwierćwieczem straciła już dużo na aktualności, ale nie w sensie niezgodności, co w sensie ilościowym: dobrze byłoby pamiętać, że ćwierćwiecze to długi dla nauki okres i owoce naukowych dociekań mogłyby znacząco uzupełnić przygotowaną wówczas publikację. W rozdziale poświęconym mięczakom podaje Skompski kilkadziesiąt gatunków mięczaków, które w czwartorzędzie (a więc na przestrzeni ostatnich 2.580 tysięcy lat) występowały na terenach dzisiejszej Polski. Jest to zbiór danych z literatury oraz badań własnych autora, obejmujących zapis kopalny mięczaków w najmłodszym okresie geologicznym.  Skompski wymienia następujące gatunki reprezentowane w pokładach geologicznych czwartorzędu dzisiejszej Polski:
Ślimaki:
 1. Theodoxus fluviatilis
 2. T. serratiliniformis
 3. Viviparus contectus
 4. V. viviparus
 5. V. diluvianus
 6. V. politus
 7. V. striatus
 8. Valvata cristata
 9. V. piscinalis
 10. V. pulchella
 11. V. naticina
 12. Lacuna vincta
 13. Littorina littorea
 14. Rissoa membranacea
 15. R. inconspicua
 16. Hydrobia balthica
 17. H. ulvae
 18. Ventrosia stagnorum
 19. Paladilhia (=Belgrandia) marginata
 20. Potamopytrgus jenkinsi
 21. Marstoniopsis scholtzi
 22. Lithoglyphus naticoides
 23. L. jahni
 24. Bithynia tentaculata
 25. B. leachi
 26. Acicula polita
 27. Fagotia acicularis
 28. Bittium reticulatum
 29. Scala clathrus
 30. Nassa reticulata
 31. Diaphana minuta
 32. Odostomia pallida
 33. Chrysalida spirali
 34. Eulimella nitidissima
 35. Carychium minimum
 36. C. tridentatum
 37. Aplexa hypnorum
 38. Physa acuta
 39. Ph. fontinalis
 40. Lymnaea stagnalis
 41. L. corvus
 42. L. turricula
 43. L. truncatula
 44. L. peregra
 45. L. (=Myxas) glutinosa
 46. Planorbarius corneus
 47. Planorbis plan orbis
 48. P. carinatus
 49. Anisus septemgyratus
 50. A. spirorbis
 51. A. leucostomus
 52. A. vortex
 53. A. vorticuls
 54. A. contortus
 55. Gyraulus albus
 56. G. laevis
 57. G. rossmaessleri
 58. G. acronicus
 59. G. riparius
 60. Armiger crista
 61. Hippeutis complanatus
 62. Segmentina nitida
 63. Menetus dilatatus
 64. Ancylus fluviatilis
 65. Acroloxus lacustris
 66. Cochlicopa lubrica
 67. C. nitens
 68. C. lubricella
 69. Columella Columella
 70. Truncatellina cylindrica
 71. Vertigo angustior
 72. V. antivertigo
 73. V. pygmaea
 74. V. substriata
 75. V. pseudosubstriata
 76. V. arctica
 77. V. parcedentata
 78. Pupilla muscorum
 79. P. sterri
 80. P. loessica
 81. Vallonia cos tata
 82. V. pulchella
 83. V. ennensis
 84. V. tenuilabris
 85. Acanthinula aculeata
 86. Gastrocopta serotina
 87. G. turgida
 88. Abida intrusa
 89. Chondrula tridens
 90. Succinea putris
 91. S. oblonga
 92. Oxyloma elegans
 93. Punctum pygmaeum
 94. Discus rotundatus
 95. D. ruderatus
 96. D. perspectivus
 97. Vitrea transsylvanica
 98. Nesovitrea hammonis
 99. N. petronella
 100. Aegopinella pura
 101. Ae. lozekiana
 102. Ae. ressmanni
 103. Oxychilus depressus
 104. O. inopinatus
 105. Zonitoides nitidus
 106. Z. sepultus
 107. Euconulus fulvus
 108. Cochlodina cerata
 109. Macrogastra ventricosa
 110. M. densestriata
 111. M. tumida
 112. M. plicatula
 113. Balea biplicata
 114. Lacinaria plicata
 115. Vestia turgida
 116. Bulgarica cana
 117. Bradybaena fruticum
 118. Helicella obvia
 119. Helicopsis striata
 120. Perforatella rubiginosa
 121. P. incarnata
 122. P. vicina
 123. P. bidentata
 124. P. dibothryon
 125. Trichia unidentata
 126. T. hispida
 127. Euomphalia strigella
 128. Helicodonta obvoluta
 129. Soosia diodonta
 130. Helicigona lapicida
 131. Chilostoma banaticum
 132. C. faustinum
 133. Arianta arbustorum
 134. Isognomastoma isognomastoma
 135. Cepaea vindobonensis
 136. C. hortensis
 137. C. nemoralis
 138. Helix pomatia
oraz małże:

 1. Portlandia (=Yoldia) arctica
 2. Brachydontes lineatus
 3. Mytilus edulis
 4. Unnio pictorum
 5. U. crassus
 6. Pseudanodonta complanata
 7. Astarte borealis
 8. Divaricella divaricata
 9. Mysella bidentata
 10. Cardium lamarcki
 11. C. paucicostatum
 12. Spisula subrtuncata
 13. Macoma balthica
 14. Mya arenaria
 15. Scrobicularia plana
 16. Dreissena polymorpha
 17. Arctica (=Cyprina) islandica
 18. Corbicula fluminalis
 19. Pisidium amnicum
 20. P. sulcatum (=astardoides)
 21. P. henslovanum
 22. P. supinum
 23. P. milium
 24. P. subtruncatum
 25. P. nitidum
 26. P. lilljeborgi
 27. P. pulchellum
 28. P. casertanum
 29. P. obtusale
 30. P. moitessierianum
 31. Sphaerium rivicola
 32. S. solidum
 33. S. corneum
 34. S. lacustre
 35. Venerupis aurea senescens
Nazwy podałem według zapisu stosowanego przez autora publikacji, dziś trzeba by dopisać wiele synonimów, a przede wszystkim dostosować do obowiązującego nazewnictwa. Lista wymaga pewnego komentarza. Z powyższych gatunków posiadam w swoich zbiorach dwie muszle Nassarius reticulatus z interglacjału eemskiego z okolic Mikoszewa. To niewiele jak na 173 gatunki obecne w osadach czwartorzędowych. Część z wymienionych gatunków już wymarła i znana jest wyłącznie z zapisu kopalnego, np. Pupilla loessica. Inne gatunki, jak np. Littorina littorea są dość rozpowszechnione na świecie, ale nie występują na naszym terenie. Tak jest też ze wspomnianym Nassarius reticulatus, którego dziś znaleźć można w wielu ciepłych wodach morskich, ale nie w Bałtyku. No chyba że znajdzie się jakaś pusta muszla w wypłukanych starszych depozytach.
Przynajmniej jeden gatunek wydaje mi się być tutaj nie na miejscu, a mianowicie Potamopyrgus antipodarum (=jenkinsi). Wydaje mi się, że musiało nastąpić błędne zidentyfikowanie gatunku, ale nie wiem, z jakiego źródła pochodzi informacja o występowaniu P. antipodarum. Upieram się, że to zwierzę pochodzi z półkuli południowej i nie mogło u nas żyć przed kolonizacją w XIX-XX wieku. Zaskoczeniem dla nie było pojawienie się Corbicula fluminalis. Według zapisu geologicznego wymarła tutaj pod koniec interglacjału mazowieckiego. Zatem w odniesieniu do dzisiejszego podboju należałoby bardziej mówić o rekolonizacji naszych wód, a określenie "gatunek obcy" wydaje się być w takim ujęciu nie na miejscu... Podobnie oczywiście rzecz się ma z Dresissena polymorpha i z Lithoglyphus naticoides, wymienianych jako gatunki obce. Zastanawia mnie, czy można tu mówić o jakimś szczególnym mechanizmie rekolonizacji, muszę poszukać, poczytać, popytać, bo bardzo to interesujące.
Spośród wymienionych małży nie występuje u nas dziś już 11-12 gatunków. Ślimaków jest zdecydowanie więcej wśród nieobecnych, naliczyłem 27 gatunków, łącznie z gatunkami obecnie wymarłymi. Znów nie mam jasności co do gatunków, o których współcześnie sądzi się, że są elementem obcym w naszej malakofaunie, a mianowicie Physa acuta i  Menetus dilatatus. Muszę zrewidować swoje poglądy na temat pojęcia "gatunek obcy".
To, co widzimy jadąc na wakacje, to przekształcony przez człowieka świat po ostatnim zlodowaceniu. Kiedyś, jeśli Ziemia sobie z nami poradzi, tworzyć będziemy kolejne warstwy geologiczne, w których oprócz depozytów naturalnych trafiać się będą artefakty z wszechobecnym plastikiem. Warto postudiować czasem informacje o kształcie naszych ziem przed setkami tysięcy lat, otwiera to bowiem wiele nowych perspektyw i wyjaśnia wiele wątpliwości. I rodzi wiele nowych, ale przecież czyż nie po to jest czas urlopu, aby odkrywać nowe rzeczy?

Nassarius reticulatus z interglacjału eemskiego, Mikoszewo

S. Skompski. 1991. Fauna czwartorzędowa Polski. Bezkręgowce. Warszawa, WUW, 238pp.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz