wtorek, 16 listopada 2010

Wielkie problemy małych ślimaków

Zakończyłem przed chwilą pierwszą lekturę książki Z. Książkiewicz Higrofilne gatunki poczwarówek północno-zachodniej Polski (Świebodzin 2010, Wydawnictwo Klubu Przyrodników). Kilka gorących uwag, póki jeszcze pamiętam.
Bardzo dobrze, że powstała książka napisana dla pół-amatorów, tzn. nie dla zawodowych malakologów, a dla tych, którzy z malakologią muszą sobie dać radę np. w pracy. Pod tym względem praca jest bardzo ważna i potrzebna. Jeśli wziąć jeszcze pod uwagę, że dotyczy ona gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim, to jej walor wzrasta.
Poza tym jest sporo materiału ilustracyjnego (fotografie, rysunki, mapki). Tych mapek najbardziej szkoda. Szkoda, że nie zostały zaktualizowane dla całego obszaru Polski, można to oczywiście zrozumieć, ale szkoda... Mam też małe wątpliwości, czy przy omawianiu Columella edentula nie powinno się uwzględnić również bardzo podobnego Columella aspera, którego prawdopodobieństwo znalezienia jest nie mniejsze.
Poza opisem biologii i wymagań ekologicznych kilku gatunków Vertiginiade, znaleźć można szereg informacji metodologicznych, i to zaadresowanych do laików. To też plus publikacji. 
Najciekawsze jest chyba jednak to, że ktoś podjął się popularyzacji ochrony ślimaków tak niewielkich rozmiarów, tak "mało znaczących dla PKB", tak mało spektakularnych, a jednak ważnych i chronionych prawem. 
Warto zapoznać się z tą niewielką książeczką. Myślę, że byłaby rewelacyjną propozycją dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla  animatorów ochrony środowiska, dla samorządowców działających na rzecz zachowania naturalnych obszarów. Tych grup można by jeszcze wymieniać. Ważne i to, że popularyzuje program Natura 2000, który w Polsce wciąż wydaje się być traktowany po macoszemu.
Podsumowując: książeczka pisana jest z pewnym pośpiechem, jest to wyczuwalne w takcie lektury. Można ją przeczytać w krótkim czasie, ale dostarcza wiedzy i poprawia warsztat na długo. Kto może, niech po nią sięgnie. A kto nie może, niech się postara móc...
A kto by się zdecydował, niech zajrzy na www.poczwarowki.kp.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz